"> LRF Stödgrupper
INLOGGNING

LRF Stödgrupper - Trygghet för elbolag

Orkaner och andra naturkatastrofer blir allt vanligare i Sverige. Följderna blir ofta allvarliga för de som bor och verkar i det drabbade området. El, vatten och andra funktioner är känsliga för träd som blåser omkull.

För att snabbt kunna åtgärda avbrott på el och andra funktioner så krävs snabba gemensamma insatser från kompetent folk.

LRF Stödgrupper samlar kompetensen inom röjning och el för att snabbt kunna åtgärda avbrott på viktiga samhällsfunktioner. De flesta större elbolag anlitar idag LRF Stödgrupper.

Nöjda kunder

"Vårfloden 2010 drabbade området kring Åboda väldigt hårt. Många odlingar hamnade under vatten och stora områden skog blev vattensjuka och träden föll över elledningarna på flera olika ställen.

Trots den oländiga terrängen och svåra förhållanden så lyckades vi på EON få tillbaka strömmen till alla hushåll inom tre dagar. LRF Stödgrupper gjorde ett fantastiskt jobb och det känns tryggt att veta att de alltid finns redo när det som mest behövs."

/ Stig Sundberg, driftansvarig EON

Nyheter mm

Läs mer...


LRF Stödgrupper 2022

LRF Stödgrupper står inför en omorganisation enligt önskemål från Eon och Skanova. Det kommer troligen att betyda att vi kommer att jobba med "Områdesansvariga", då kanske över flera kommuner. Vi jobbar med att få till detta så bra som möjligt och återkommer när vi vet mer. Vi önskar Er alla Ett Gott Nytt År! Läs mer...


"Brandvärn"

LRF Stödgrupper fungerar även som lokala brandvärn, en grupp med personal som har mycket god lokalkännedom och goda kunskaper. Läs mer...